Den otevřených dveří a zápis do ZŠ

Den otevřených dveří bude pouze v rámci individuálních komentovaných prohlídek. Pokud budete chtít naši školu navštívit, kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 734 384 426.

Zápis do 1. třídy

Zápis letos proběhne opět distanční formou. Počet přijímaných dětí do 1. ročníku je 7. Máme také po 2 volných místech do 2. a 3. ročníku.

Zapisovat se bude možné od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Osobně je možno přijít s dokumenty a pohovoru o studiu ve dnech 7. 4. a 16. 4. od 9.00 do 12.00, od 14.00 do 15.00h. po předchozí tel. domluvě, abychom zajistili nařízená hygienická opatření.

Podat přihlášku bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, případně osobně do školy nebo poštou.

Osobní přítomnost dětí u zápisu se bude řídit aktuální epidemiologickou situací. Lze se domluvit na individuálním setkání.

Zapisovány budou děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. S sebou přineste: vyplněný zápisový lístek – naleznete zde v sekci dokumenty – přihlášky, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pokud budete žádat o odklad – doporučení ŠPZ a pediatra, vyplněnou žádost o odklad.

Zápis do MŠ

Den otevřených dveří bude pouze v rámci individuálních komentovaných prohlídek. Pokud budete chtít naši školu navštívit, kontaktujte zástupkyni pro MŠ – Bc. Veroniku Vojtkovou na tel. 702 273 589.

Zápis letos proběhne opět distanční formou. Počet přijímaných dětí ve třídě 3 – 6 let je 8, ve třídě 2 – 3 roky také 8.

Zapisovat se bude možné od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021. Osobně se lze s dokumenty dostavit ve dnech 4. nebo 14. května od 9.00 do 12.00 nebo od 14.00 do 15.00h po předchozí tel. domluvě, abychom zajistili nařízená hygienická opatření.

ŠKOLNÉ PRO ROK 092021/2022: MŠ: 2 – 3 roky: 4.500,- Kč

3 – 6 let: 3.500,-Kč

Podat přihlášku bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, případně osobně do školy nebo poštou.

Osobní přítomnost dětí u zápisu se bude řídit aktuální epidemiologickou situací. Lze se domluvit individuálně.

S sebou přineste vyplněnou přihlášku do MŠ (potvrzenou od pediatra), vyplněný evidenční list, formulář s přiloženým registračním číslem a vyplněný dotazník, dále pak rodný list dítěte. Všechny dokumenty naleznete zde v sekci dokumenty – přihlášky.