Mateřská škola

NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:   www.facebook.com/msazsklicek

Ve vzdělávání dětí v MŠ upřednostňujeme zejména:

  • prožitkové, interaktivní učení a podporu vlastní tvořivosti – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga
  • práce s montessori pomůckami podporuje seberealizaci dětí, rozvíjí samostatné myšlení, řešení problémových situací, děti se učí naslouchat a respektovat názorům ostatních, vyjadřovat vlastní názory a nést důsledky svého rozhodnutí
  • rozvoj pohybových a řečových schopností a dovedností – podpora správného držení těla, návyk na každodenní pohybové aktivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, posilování sebeobslužných návyků a dovedností, které vedou k samostatnosti dětí, jazyková a rytmizační cvičení, hry zaměřené na artikulaci, správnou výslovnost a artikulaci
  • vytváření kladných vzájemných vztahů – slušnost, vlídnost, kamarádská nálada, vzájemná pomoc a ohleduplnost
  • využívání námětů z ročních období a okolního prostředí a přírody, které umožňují vnímat svět všemi smysly
  • ochranu životního prostředí – třídění odpadu, ochrana přírody, práce na zahradě

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ

vhodné, pohodlné oblečení do třídy – např. tričko, legíny, tepláky, šatičky
papuče vhodné velikosti, které si dítě zvládne samo nazout
náhradní oblečení pro pobyt ve třídě včetně spodního prádla a ponožek
oblečení a obuv na pobyt venku (do každého počasí)
pyžamo, noční košilku (každý týden si nosí děti na vyprání domů)
veškeré oblečení musí být čisté, spravené, dítěti pohodlné, vhodné velikostí, obslužností, materiálem; vše označené, podepsané
malý keramický hrníček, vhodný do myčky
kelímek a kartáček – pro nácvik čištění zubů bez pasty
hřeben na šňůrce
pláštěnka, gumáky
hygienické potřeby při nástupu do MŠ podle aktuálních požadavků školy