třída 3 – 6 leté děti

průvodci:

Bc. Veronika Vojtková

Ing. Pavlína Jarková

Mgr. Anna Ikonomidisová

  • Konkrétní myšlení – absorbující mysl, nástroj je ruka
  • Průvodce připravuje prostředí, pozoruje, dává prezentace
  • Vnímá senzitivní fáze dětí a reaguje na ně
  • Využívá ponoření dětí do činnosti – rozvoj vůle a soustředění

Denní režim

Třída pro děti od 3 let se otevírá v 7.00 hodin. Děti se samostatně převlečou, přezují a následně vstupují do třídy. S rodiči se ideálně loučí již před třídou. Po aklimatizace si vybírají samostatně, které pomůcce či aktivitě se budou věnovat. Případně jim pomůže vybrat průvodce. Některé děti mají ze začátku problém unést větší míru svobody rozhodnout se, proto potřebují podporu a výběr je potom zúžen pro lehčí rozhodování. Od 7. hodin probíhá tzv. tříhodinový blok. Děti se schází do 8:00 hodin. Po té se mš zamyká. Během této doby děti zkouší a hledají, co je baví. Svačí. Tráví společný čas i čas, kdy se soustředí a není nikým rušen. Schází se na elipse, které slouží jako rovnovážné cvičení, společný prostor k řešení problémů, povídání o tématu, či jen prostor ke cvičení ticha. Prostor dáváme také cvičení, hudebním a výtvarným aktivitám. Kolem 10.00 hodin děti chodí ven, a to buď na zahradu mš či do blízkého okolí. Často jezdíme i na výpravy a exkurze po menších skupinách. Od 12.00 probíhá oběd, kdy se všechny děti vystřídají v jídelně. Po té probíhá odpočinek zpravidla na lehátkách pro menší děti, pro starší na koberci, kde se čte pohádka a je chvíle klidu. Předškolní děti se věnují přípravě na školu ( grafomotorika, sluchová percepce, časová orientace atd.) V 14.30 je odpolední svačina a od 15.00 chodí děti opět na zahradu mš, kde si je vyzvednou rodiče. Mš se uzavírá v 16.30 hodin ( od školního roku 2022/23).