Informace o škole

Charakteristika školy

Jsme malá komunitní škola zaměřená na vzdělávání podle principů Marie Montessori. Název Klíček jsme zvolili, protože věříme, že ke každé bráně poznání existuje ten správný klíček, který nám ji pomůže otevřít. A také Marie Montessori přirovnávala vývoj dítěte k cibulce rostliny, která se od semínka, postupným růstem rozvine v nádherný květ. Nevíme, v jaký květ každé dítě vykvete, ale každé má svůj obrovský potenciál, který se snažíme podpořit. Připravujeme prostředí, kde se mohou děti bezpečně učit, ukazujeme cesty jak, podporujeme jejich senzitivní fáze a zájmy, respektujeme jejich tempo a čas, nezraňujeme jejich důstojnost. Vedeme k vlastnímu plánování učení a hlavním cílem našeho vzdělávacího systému je schopnost převzít zodpovědnost za sebe, své činy a svůj život. Postupně tvoříme a spolu s dětmi budujeme ucelený systém vzdělávání od narození po dospělost.

https://www.facebook.com/msazsklicek