Střední škola

Otevření plánujeme nejpozději v roce 2023.

ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Obor: Ekologie a životní prostředí

objevování světa – výjezdy, exkurze, výlety

Individuální příprava na život – práci, studium na vysoké škole, rodinu

Přírodní vědy se zaměřením  na ekologii

Humanitní vědy se zaměřením na psychologii životního prostředí (ekopsychologie)

Jazyky – angličtina, němčina, španělština, výuka určitých témat a předmětů v AJ

Odborné vzdělávání – výuka s odborníky z praxe

Enviromentální vzdělávání – obnovitelné zdroje, biodiverzita druhů – rostliny, živočichové, ochrana životního prostředí, zdravý životní styl

PROFIL ABSOLVENTA:

Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání. Používá výpočetní techniku. Ovládá plynně anglický jazyk a základy dalších světových jazyků. Zná terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí – v této oblasti se umí dobře orientovat, zaměřuje na environmentální politiku s cílem zachování podmínek života na Zemi. Zaměřuje se na klimatické změny – přístupy k řešení, přírodu a biodiverzitu – ochranu unikátních zdrojů, prostředí a zdraví,  přírodní zdroje a odpady – zajištění „udržitelného řízení”. Získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

pokračování ve studiu na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí průmyslové a zemědělské podniky odborníci na biodiverzitu v zoologických a botanických zahradách mezinárodní organizace ekologie výrobní sféry i služeb ◦ochrana přírody pracovníci výzkumných ústavů podnikání v oblasti životního prostředí informačně osvětová činnost státní správa a samospráva