ŠVP

Motto: Ke každé bráně poznání existuje ten správný klíček a záleží jen na nás, jestli ho chceme najít.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Náš Školní vzdělávací program (ŠVP) je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Celý ŠVP je k dispozici v MŠ Klíček.

ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KLÍČEK: Otevíráme všechny brány světa

 • Montessori pedagogika
 • partnerský a individuální přístup k dětem
 • výuka anglického jazyka
 • výuka plavání
 • úzká spolupráce s rodinou

ZAMĚŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KLÍČEK: Otvíráme dětem svět

 • Montessori pedagogika
 • partnerský přístup k žákům
 • výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 • podpora rozvoje individuality žáků způsobem, který respektuje jejich přirozené tempo učení
 • vedeme k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za vzdělávací proces
 • připravujeme prostředí, učíme žáky plánovat
 • kurzy plavání, lyžování, bruslení

celé ŠVP k dispozici ve škole.