MŠ, ZŠ 80

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018886

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 11. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 10. 2022

délka realizace projektu: 24 měsíců

výše podpory: 465 875,-Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.