„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018886

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 07. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2023

Délka realizace projektu: 24 měsíců

Výše podpory: 253 293,-Kč

Popis aktivity: Základy programování a robotiky v rámci volnočasových aktivit

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským Krajem.