Vybudování přírodovědné učebny s dílnou v ZŠ Klíček včetně zajištění bezbariérového přístupu

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013078

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2021

Délka realizace projektu: 15 měsíců

Předpokládaná výše podpory: 2 375 000,-Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání žáků ZŠ Klíček, a to vybudováním nové přírodovědné učebny s dílnou a bezbariérovým přístupem v budově ZŠ Klíček, na ul. Bruntálská 81a, Krnov.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd a technických oborů.  Projektem podpoříme propojení vzdělávacího procesu žáků s přirozeným prostředím v rámci konceptu Montessori pedagogiky.

 V důsledku realizovaného projektu dojde ke zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblastí přírodních věd a technických oborů s dopadem na zlepšení budoucího uplatnění na trhu práce. Realizací projektu docílíme zkvalitnění podmínek pro výuku žáků, což bude mít přímý dopad na zvýšení efektivity vzdělávacího procesu. Zajištění vhodného prostředí pro efektivní výuku přírodovědy a dílen pro žáky ZŠ v konceptu Montessori pedagogiky a nové vybavení a bezbariérový přístup využijí všichni žáci v ZŠ Klíček (v průběhu výuky dle rozvrhů). Nová učebna s dílnou bude koncipována výuku kosmické výchovy a to v kapacitě 10 míst. Pro žáky bude realizací projektu zajištěno v nových prostorách odpovídající sociální zařízení a přístup k přilehlé zahradě, kde budou v rámci projektu také provedeny dílčí úpravy, a kterou budou cíleně využívat v rámci potřeb výuky. Prostory budou bezbariérově přístupné. Bezbariérovost není doposud v budově ŽŠ Klíček na ul. Bruntálská 81a, Krnov, řešena. Objekt budovy je v původním stavu a je postupně ze strany zřizovatele školy rekonstruován. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.