Zahrada souznění – Zelené oázy

Cíl projektu:
Vytvoření místa, které dětem i dospělým zpříjemní pobyt venku v příjemném přírodním prostředí. Bude vytvořena přírodní zahrada, díky níž budeme realizovat náš dlouhodobý program EVVO MŠ. Bude vytvořeno místo, ve kterém se děti mohou seznamovat s přírodou a kde si mohou svobodně vytvářet své vlastní hry, kde škola může realizovat své aktivity zaměřené na EVVO.
Zahrada souznění bude využívána nejen dětmi a žáky Mateřské školy a Základní školy Klíček, ale také veřejností. Vytvořením přírodní zahrady v centru města, téměř v sídlištní zástavbě umožníme dětem a jejich rodičům trávit čas na hřišti a současně v přírodě. Děti mají možnost dozvědět se přirozenou cestou, vlastní zkušeností, pozorováním a experimentováním o přírodních zákonech, střídání ročních obdobích. Přírodní zahrada tak přispívá k pozitivnímu vztahu dětí k prostředí, zejména k přírodě. Může tak zprostředkovat vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí.
Aktivity projektu:
Aktivita – Terénní úpravy před výsadbou
2. Aktivita – Výsadba stromů a keřů
3. Aktivita – Výstavba prvků zahrady z přírodních materiálů
4. Aktivita – Výsadba trvalek a bylinek
5. Aktivita – Vytvoření výukových materiálů
Prací na zahradě se účastnili děti i rodiče.
Proběhlo několik brigád, které přispěly k zvelebení naší zahrady.