1. trojročí

průvodce: Mgr. Jana Ranostajová

Asistent pedagoga: Bc. Šárka Zavřelová

průvodce AJ: Mgr. Ludmila Továrková

  • Konkrétní myšlení – nástrojem je ruka
  • Práce na pomůckách – čtení, psaní, počítání
  • Kosmická výchova – vzhled do fungování světa v souvislostech
  • Rozvoj samostatnosti žáků
  • Projektová výuka – papírová forma
  • Zaměření na vztahy ve skupině
  • Třídění informací