2. Trojročí

průvodce: Mgr. Kateřina Sidopulu

Mgr. Vendula Vokáčová

průvodce AJ: Mgr. Ludmila Továrková

  • Abstraktní myšlení – nástrojem je noha
  • Práce v týmech – vztahy ve skupině
  • Vztahy a souvislosti, které propojují svět
  • Projektová výuka – kombinace papír, počítač
  • Třídění informací – orientace ve světě – dobro – zlo
  • Propojenost lidí
  • Gramatika, matematika
  • Globální vzdělávání – kosmická výchova