3. Trojročí

průvodci

humanitní vědy: Mgr. Filip Kolbert

přírodovědné vědy: Mgr. Roman Potůček

brány jazyků:

AJ – Mgr. Ludmila Továrková, Erginc Senlug

ŠP – Romana Senlug,

NJ – Erdinc Senlug

výtvarná výchova: Bc. Šárka Zavřelová

  • Abstraktní myšlení – nástrojem je ruka – návrat do věku 0 – 3
  • Děti Země – propojení s přírodou a zemědělstvím
  • Projektová výuka – počítač, skutečná realizace projektů
  • Sociální bezpečí skupiny
  • Průvodce pouze nabízí – projektování je na studentech
  • Rozvoj řečnictví, schopnost argumentace, vedení dialogu
  • Fyzická práce – zahradnické a řemeslné
  • Příprava na další studium